600 TL ve Üzeri Tüm Siparişlerde Kargo Ücretsiz!

Distance Sales Agreement


MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvanı: Fundaze

Adresi: Firuzağa Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi No:39/1 Beyoğlu İstanbul 

Eposta: info@fundaze.co

0538 597 2386

1.2. ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Eposta:
IP Adresi :

MADDE 2 - KONU

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Bu ön bilgilendirme formundaki bilgiler, internet sitesi üzerinden satışa uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında yapmış olduğu ödemeyi üçüncü bir şahsa ait kredi kartı ve sair ödeme aracı ile gerçekleştirdiği ve üçüncü kişinin ödemekten imtina ettiği durumlarda, ödemeden direkt ve bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.fundaze.co internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri ve ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İşbu sipariş formunu onaylamanız halinde ödeme yükümlülüğü altına girmektesiniz.

Sözleşme kurulduktan sonra, sistemde kayıtlı e-posta adresinize sözleşmenin bir örneği mail olarak gönderilecektir.

İşbu sözleşme veri sistemimizde 6 ay saklanacak olup, bu süre içerisinde sözleşmeyi tekrar talep etmeniz halinde, tarafınıza mail olarak gönderilecektir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Mezkur 30 günlük süre, Tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla azami 10 (on) gün daha uzatılabilir. 

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, Alıcı'nın bu durumu Ön Bilgilendirme Formu'nun teyidine ilişkin yazılı beyanında açıkça belirtmesi lazımdır. Alıcı'nın bu şekilde belirttiği teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, siparişi verilen ürünün ALICI'ya gönderimi esnasında yaşayacağı her hangi bir aksaklık nedeniyle, ürün ALICI'ya teslim edilemezse, ALICI, SATICI'nın bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığı kabul eder.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketiciye bildirir ve ALICI'ya ürün tutarı iade yapılabilir.

4.8. Sözleşme konusu ürünün herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü ödeme şekline göre karta veya hesabına iade edilir.

ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.11. İşbu sözleşmede kararlaştırılmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya Ön Bilgilendirme Formu'nun teyidine ilişkin yazılı beyanında açıkça belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

Ancak, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI'ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta olup ALICI bu şartları bildiğini, kendisinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünün hiçbir şart ve koşulda iadesinin mümkün olamayacağını kabul ettiğini, şimdi veya ileride herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde ürünün kullanılmamış ve orijinal paketinde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

  1. a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
    b) Ürün ile birlikte gelen iade/değişim formu veya sitemizde bulunan iletişim formunu doldurarak Satıcıya bildirmelidir.
    c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle, süresi içinde, iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI'ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de 'iade faturasıdır' ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına ve ürünün iadesi veya aynı modelin farklı renk ve/veya numarası ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. İade/değişim talebi ancak ürünün kullanılmamış olarak ve orijinal paketi ile tekrar satışı mümkün olacak şekilde gönderilmelidir. Iade/değişim hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen eposta veya sitemizde bulunan iletişim formunu doldurarak Satıcıya bildirimde bulunulması ve ürünün 5.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Cayma hakkı nedeniyle süresi içinde iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7 - GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

fundaze.co, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

fundaze.co , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. fundaze.co'nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, fundaze.co'nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. fundaze.co sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece fundaze.co bünyesinde kullanılmaktadır.

fundaze.co üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla ve şirketlerle kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Mtoyjewels.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, fundaze.co müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla fundaze.co iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde fundaze.co veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin fundaze.co arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

MADDE 8 - TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Üye yukarıda vermiş olduğu iletişim bilgilerine fundaze.co'nun kendi faaliyet alanına giren konularda promosyon, kampanya ve güncel haber ile ilgili elektronik ileti göndermesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, Herhangi bir zamanda günlük email gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir ve ileti alımını reddedebilir.

MADDE 9 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın malı sebepsiz ya da bildirimsiz olarak teslim etmemesinden ya da ayıplı mal tesliminden kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikâmetgahının bulunduğu yerdeki, Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : Fundaze